Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datastrukturer och algoritmer

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Etik och säljteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder