Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärskulturer - lokalt och globalt

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Business research methods

C#.NET

Crafting and Executing Service Strategies

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datakommunikation II

Dataplansprogrammering

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datasäkerhet II

Datavetenskap - Magisteruppsats

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorn som ingenjörsverktyg