Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datakommunikation II

Dataplansprogrammering

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datasäkerhet II

Datavetenskap - Magisteruppsats

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsområden inom mjukvaruutveckling

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap