Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dans

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans och dansgestaltning IV

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Folklig dans - introduktion

Företagande inom turism

Genredidaktik 1

Genredidaktik 2

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism