Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Dans

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans och dansgestaltning IV

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Essay Writing in Politics

Folklig dans - introduktion

Further Studies in Politics

Genredidaktik 1

Genredidaktik 2

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer