Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Ensembleledning 7

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Musik i gymnasiet samt avslutande del i klassrumsundervisning

Musik i klass 6

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 8

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 6

Musik- och ljudproduktion 7

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 6

Musikteori och komposition 7

Självständigt arbete 2 - musiklärare

Specialisering 1, del 3

Verksamhetsförlagd utbildning 3 - musiklärare

Verksamhetsförlagd utbildning 4 - musiklärare