Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapi - introduktion

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Ensembleledning 7

Examensarbete

Examensarbete