Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Contemporary Media Theory and Research Methods

Digital Media, Culture and Politics

Intercultural Communication and Media

Introduktion till geomediastudier

Master's Thesis

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Professionella kompetenser

Sociala medier i undervisning och lärande

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Specialization in Global Media Studies