Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dans undervisning demokrati

Dansträning fördjupning

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Folklig dans - introduktion

Funktionalanalys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Kinetisk teori

Kontinuummodellering

Matematik i vetenskap och samhälle

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Partiella differentialekvationer och FEM

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik