Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Genredidaktik 1

Genredidaktik 2

Motiverande samtal och förändringsprocesser