Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapi - introduktion

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Den interkulturella staden

Didaktik för dans med barn och unga

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan