Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnadsmekanik

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Geokonstruktion

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Introduktion till byggteknik

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori

Statistisk teori I

Stålkonstruktion

Tidsserieanalys