Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Byggteknikens grunder

Examensarbete

Försöksplanering I

Geokonstruktion

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Introduktion till SPSS

Introduktion till byggteknik

Linjära modeller I

Lärande i arbetslivet

Matematisk statistik

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori I