Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnadsmekanik

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Geokonstruktion

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Individer och grupper i projekt

Introduktion till byggteknik

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Stålkonstruktion

Teamutveckling i projektmiljöer