Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Betongkonstruktion

Byggledning och ombyggnad

Byggnads- och samhällsplanering

Byggnads- och samhällsplanering

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggproduktion II

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Byggteknikens grunder

CAD för byggingenjörer

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete

Försöksplanering

Försöksplanering I

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik