Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Betongkonstruktion

Byggnadsmekanik

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Geokonstruktion

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Husbyggnadsteknik

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Hållbart byggande

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Introduktion till byggteknik

Operationssjuksköterskans profession

Perioperativ vård

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel