Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Karaktärisering av material

Material i industriella tillämpningar

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Ytteknik och tribologi