Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - ämneslärare

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Historia I

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare