Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Betongkonstruktion

Business by Web och webbanalys

Byggledning och ombyggnad

Byggnads- och samhällsplanering

Byggnads- och samhällsplanering

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggproduktion 2

Byggproduktion II

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Byggteknikens grunder

CAD för byggingenjörer

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)