Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Biologi examensarbete

Biologi med didaktisk inriktning 4

Biologi med didaktisk inriktning 5

Ekologisk miljövård

Ekosystem i en föränderlig värld

Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (biologi)

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning

Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård