Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Introduktion till geomediastudier

Projektarbete i medieanalys

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation och organisationsanalys

Tekniska principer av digitala medier och digital design