Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologi för basåret

Deformation och brott

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Självständigt arbete i biologi

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Undervisning och lärande för hållbar utveckling

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPF

Ytteknik och tribologi