Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologi för basåret

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Självständigt arbete i biologi

Undervisning och lärande för hållbar utveckling

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPF

Vetenskaplig metod inom geomatik