Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Att arbeta i projekt och nätverk

Det goda arbetet

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Företagande inom turism

Grundläggande organisationsteori

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Människan i arbete och arbetets former