Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Aspekter på projektets genomförandefas

Att arbeta i projekt och nätverk

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Det goda arbetet

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Företagande inom turism