Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Att arbeta i projekt och nätverk

Det goda arbetet

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Grundläggande organisationsteori

Instrument och praktiskt gehör

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I