Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsmarknadens ekonomi

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Att arbeta i projekt och nätverk

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Den svenska ekonomiska modellen

Det goda arbetet

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder