Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap D med uppsats

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Karaktärisering av material

Material i industriella tillämpningar

Organisation i ett nationellt och internationellt perspektiv

Organisationsmodellers tillämpning och hållbarhet

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Trender och spridning av organisationsmodeller

Ytteknik och tribologi