Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Att arbeta i projekt och nätverk

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Deformation och brott

Det goda arbetet

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv