Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Business Marketing

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Introduktion till fastighetsekonomi

Marketing Strategies

Service management