Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap i praktiken

Business research methods

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Introduktion till fastighetsekonomi