Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Generell projektledningsmetodik

Introduktion till SPSS

Ledarrollen i projektmiljöer

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Statistik

Statistik I

Statistik II

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik