Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Internationell beskattning

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Ledarrollen i projektmiljöer

Offentlig rätt

Processrätt

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Rättskunskap II

Skatteförfarande och skatteprocess

Skatterätt

Skatterätt II

Skatterätt III

Socialrätt