Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Generell projektledningsmetodik

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskapets psykologi

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält