Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer