Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Affärsjuridik

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Internationell beskattning

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Offentlig rätt

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Processrätt

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Rättskunskap II

Självständigt arbete - uppsats

Skatteförfarande och skatteprocess

Skatterätt

Skatterätt II

Skatterätt III