Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Samhällsplanerarens politiska ram

Samhällsplanering som en demokratisk process

Skola som system och idé - yrkeslärare