Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Skola som system och idé - yrkeslärare

Skolan som lärande organisation

Tema Barn och Barndom

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning