Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer