Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anskaffning av IT-system

Business by Web och webbanalys

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Grundläggande programmering

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Utveckling av webbapplikationer

Verksamhet och IT

Webbutveckling

Webbutvecklingsprojekt