Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Ordförråd och fraseologi

Språkhistoria och nordistik

Språkvård och hjälpmedel

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Textmönster och genrer

Träningslära

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3