Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Diabetes I

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 5

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

Praktik 1 historia

Regioners organisering i tid och rum

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF