Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk II