Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 5

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

Orienteringskurs i GIS

Praktik 1 historia

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik