Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 5

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik