Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Funktionalanalys

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 5

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Matematik Bas B

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för lärare: Självständigt arbete

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematik med tillämpningar inom kemi

Ordinära differentialekvationer

Partiella differentialekvationer och FEM

Praktikkurs i matematik