Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anskaffning av IT-system

Business by Web och webbanalys

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 3

Geografi med didaktisk inriktning 5

Grundläggande programmering

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Utveckling av webbapplikationer

Verksamhet och IT

Webbutveckling

Webbutvecklingsprojekt