Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns psykiska hälsa

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivande 1

Låtskrivarprojekt 1

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Musikbranschen och dess aktörer

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikteori och gehörslära 1

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv