Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Den projektorienterade organisationen

Filmvetenskap I

Generell projektledningsmetodik

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer