Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell organisering

Investering och finansiering

Sales management

Tjänstefiering

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling

Understanding Customer Experience

Verksamhetsstyrning